Agencija za prevodilačke usluge

- Prevodilačka usluga kakva Vam je potrebna
Kako doći do nas ::: Mapa ::: 021 4727-988, 063 525-988 ::: Kontakt
 

Prevođenje
Sudski tumači-Sudski prevodioci


O prevodilačkoj agenciji

Vrste usluga

Oblasti prevođenja

Lična dokumenta

Pravna lica

Odlike našeg rada

Lokalizacija/Web

Korisne informacijewww.prevodi-konekta.co.rs
Pravna lica

- Poslovanje sa firmama
- Stalni klijenti
- Saradnja sa stranim firmama

Poslovanje sa firmama Za svaki dokument na jezicima koji prevodimo Vam nudimo i mogućnost overe stalnog sudskog tumača-sudskog prevodioca.

Novi uslovi poslovanja i nove mogućnosti prodaje i kupovine čine profesionalne prevodioce neophodnim. Ukoliko želite da ponudite Vaše proizvode ili usluge na stranom tržištu, da uspostavite kontakt sa potencijalnim poslovnim partnerima ili pojednostavite komunikaciju sa stalnim poslovnim partnerima, možemo Vam ponuditi usluge prevodjenja.

Naša prevodilačka agencija nudi firmama, organizacijama, udruženjima, školama, turističkim agencijama i drugim ustanovama profesionalne prevode na preko 20 svetskih jezika, bez ili overom ovlašćenog sudskog tumača. Osim ugovora, izveštaja, protokola, tehničke dokumentacije, kataloga, prospekata, uputstava za upotrebu i druge dokumentacije, nudimo Vam i prevodjenje poslovne prepiske, kao i prevode web prezentacija. Tekstovi i dokumenta su iz različitih stručnih oblasti: ekonomije, tehnike, poljoprivrede, prava itd.

Naša usluga obuhvata i prevode dokumenata, koji su Vam potrebni za nastup na sajmovima, kao i prevodioce na štandu Vaše firme na domaćim i medjunarodnim sajmovima.

Profesionalnim prevodima, strogo poštujući dogovorene rokove, uz poverljivost podataka, omogućavamo klijentima neometanu saradnju sa poslovnim partnerima i ispunjavanje obaveza prema drugima.


 Pravna lica

Prevodilačka agencija KONEKTA iz Novog Sada pruža domaćim i stranim pravnim licima profesionalne prevode sa/na preko 15 svetskih jezika, bez ili sa overom ovlašćenog sudskog tumača - sudskog prevodioca. Takav prevod mnogi nazivaju sudski prevod ili sudska overa prevoda, a radi se prevodu sa overom sudskog prevodioca, koga je imenovao sud.
  Lična dokumenta

Prevod ličnih dokumenata vrše prevodioci, tj. sudski tumači-sudski prevodici za nemački jezik, engleski, francuski, italijanski,ruski, španski, slovački, hrvatski, slovenački itd. i odnosi na: prevod dokumenata za vize, prevod izvoda iz matične knjige, prevod uverenja, prevod potvrde, prevod izjave, prevod odluke, prevod rešenja, prevod svedočanstva, prevod diplome, prevod dodatka diplomi, prevod certifikate, prevod saobraćajne i vozačke dozvole, prevod ugovora, prevod punomoći, prevod haškog apostila i dr.

 
Kontakt za sve informacije u vezi prevodjenja i dogovaranja termina:

Tel.: 021 4727-988
Mob.: 063 525-988
kontakt@prevodi-konekta.co.rs

Ignjata Pavlasa 4 - Pozorište mladih (glavni ulaz, poslednji sprat)
21000 Novi Sad


Mapa
Kako doći do nas...


Jezici sa/na koje prevodimo:


Nemački jezik


Engleski jezik


Francuski jezik


Italijanski jezik


Ruski jezik


Španski jezik


Mađarski jezik


Rumunski jezik


Poljski jezik


Hrvatski jezik


Slovenački jezik


Slovački jezik


Ukrajinski jezik


Makedonski jezik


Bugarski jezik


Grčki jezik


Jezik nije samo sredstvo sporazumevanja, nego i povezivanja.Tel.: 021 4727-988
Mob.: 063 525-988
kontakt@prevodi-konekta.co.rs

Ignjata Pavlasa 4 - Pozorište mladih (glavni ulaz, poslednji sprat)
21000 Novi Sad